Kalender

2020

Januari
  10

Möte med Hanna Egard, lektor Malmö Universitet, om Tillgänglighetens motstånd.

  14 Möte med Jan Lanzow Nilsson Funktionsstödsförvaltningen om tillsättning av Tillgänglighetssamordnare i Malmö stad
  30 Styrelsemöte
Februari
  11 Möte med MmD
  20 Möte med Tillgänglighetssamordnare Nils Karlsson
  27 Styrelsemöte
  28 Besiktning Glasbrukskajen
  29 Föreläsning om Tillgänglighetsgruppen.se för FSDB
Mars
  1

Årsmöte. Tillgänglighetsgruppen.se Digitalt

  28 Årsmöte MmD.Digitalt
  30 Telefonmöte med tillgänglighetssamordnare på Funktionsstödsförvaltningen Malmö Stad
     
     
     
April
     
     
     
     
     
Maj
     
     
     
     
     
     
Juni
     
  25

Möte. Brukarrådet Handikappbadet

  26

Besiktning av skrapsten,Clarion Hotell

Juli
     
     
     
Augusti
     
     
  27 Styrelsemöte
September
     
     
     
  24 Styrelsemöte
     
Oktober
     
     
  29 Styrelsemöte
November
     
  26 Styrelsemöte
December
     
     
  17 Styrelsemöte

2019

Januari
  31 Styrelsemöte
Februari
  6 Brukarrådsmöte  Fritidsförvaltningen på handikappbadet
  11 Möte med SVT Sydnytt angående elsparkcyklar
  28 Styrelsemöte
Mars
  3 Årsmöte RTP Malmö
  7 Årsmöte föreningen Paraplyet
  25 Eftersyn Vårdcentralen Eden
  28 Styrelsemöte
April
  4 Årsmöte Malmö mot diskriminering.
  10 Möte med Funktionsstödsförvaltningen.
  17 Föredrag på DHR
  23

Möte med Brukarrådet för Handikappbadet.

     
Maj
  2 Träff med studenter angående tillgänglighet på trottoarer och kollektivtrafik
  7 Möte Handikappbadet angående Utegym
  10 Möte med Sydsvenskan
  22

Runda med Sydsvenskan på vårdcentraler

  23 Styrelsemöte
  31 Publicering av artikel om vårdcentraler i Sydsvenskan
Juni
  7

Möte med Region Skåne

  13 Styrelsemöte
  24 Möte med Brukarrådet för Handikappbadet.
Juli
  4 Styrelsemöte
  22 Besiktning Limhamns vårdcentral.
     
Augusti
     
     
     
September
  14-15 Styrelsemöte. Planeringsmöte Örums Nygård
  17 Möte med Brukarrådet för Handikappbadet.
  17 Besök FIFH Malmö. Bristande stöd i våtutrymme.
  23 Möte med Malmö mot Diskriminering.
     
Oktober
  1 Tillgänglighetstest av ett cafe` i Malmö på uppdrag..
  10

Besök på Möllevångs vårdcentral.

  31 Styrelsemöte
November
     
  28 Styrelsemöte
December
     
     
  12 Styrelsemöte


2018

Januari
  10 Möte med Liberalerna Malmö.
  11 Brukarrådsmöte på Fritidsförvaltningen om Handikappbadet.
  23 Möte på Kinnarps Möbler angående stolar på Handikappbadet.
  26 Möte med Anders Nilsson från Fritidsförvaltningen ute på Handikappbadet
Februari
  1 Styrelsemöte
  5 Titta på ABF:s lokaler på Spånehusvägen 47 inför kommande renovering.
  6 Brukarrådsmöte om Handikappbadet.
Möte med Michael Palmgren på Marint Kunskapscenter vid handikappbadet.
  13

Möte med delar av brukarrådet för handikappbadet ute på smedjan Augustenborg. Titta på prototyp till solsäng.

  14

Informationsmöte i Stadshuset om parkering för personer med PRH kort.

  22 Styrelsemöte
Mars
     
  13

Brukarrådsmöte på Fritidsförvaltningen om Handikappbadet.

Möte med Hanna Egard Malmö Universitet och Kristofer Hansson Lunds universitet. Tillgänglighetens motstånd.

 
     
  22 Styrelsemöte, Årsmöte
Paraplyet Årsmöte
April
  5

Malmö mot diskriminering – MmD Årsmöte

  26 Styrelsemöte
Maj
  8 Brukarrådsmöte om Handikappbadet på Ribersborg
  31 Styrelsemöte
Juni
     
  28 Styrelsemöte
Juli
     
Augusti
  30 Styrelsemöte
September
  4 Eftersyn av tillgängligheten på Lindeborgs och Lindängens vårdcentraler.
  18 Möte med Brukarrådet för Handikappbadet
  20 Möte i Brukarråd Funktionsstödsförvaltningen Malmö Stad
     
Oktober
  4 Styrelsemöte
  22 Möte med Grundskoleförvaltningen
  23 Besiktning av Malmö mot diskriminering nya lokaler.
  25 Styrelsemöte
November
  5 Möte Brukarrådet Handikappbadet
  7 Eftersyn av tillgängligheten på Fågelbacken och Lundbergsgatan vårdcentraler
  9

Eftersyn av tillgängligheten på Flyktinghälsan, Södervärn och Sorgenfri vårdcentraler

  13

Eftersyn av tillgängligheten på Kroksbäck vårdcentral

  15 Eftersyn av Bellevuegårdsbiblioteket
  20 Styrelsemöte
  22

Eftersyn och anmälan av tillgängligheten på vårdcentralen Eden

  23 Syn och anmälan till SBK av toaletter på Bauhaus och Malmborgs Erikslust
  26 Eftersyn av tillgängligheten på Lunden vårdcentral
  27 Eftersyn av tillgängligheten på Fosietorp och Borgmästaren vårdcentraler
  28 Eftersyn av tillgängligheten på Örestadskliniken vårdcentral
December
 

4

Syn och anmälan av Feelgood och Möllevången vårdcentraler
  7

Syn och anmälan av Möllevångens och Vårdhuset vårdcentraler

  10 Syn och anmälan av Capio vårdcentraler på Hallenborgs gata och Studentgatan
  11 Syn och anmälan av Tulpanen vårdcentral
  12 Syn och anmälan av Husie, Rosengård Kliniken, Törnrosen samt Rosengård vårdcentraler
  14

Syn och anmälan av Capio Singelgatan, Granen, Gullviksborg samt Nydala vårdcentraler

  15 Styrelse och planeringsmöte. Valjeviken
  16 Styrelse och planeringsmöte. Valjeviken
  17 Syn och anmälan av Lönngården och Oxie vårdcentraler
  21 Syn och anmälan av Blommans vårdcentral Celsiusgatan 35 Malmö
  21

1.     Syn och anmälan av Blommans vårdcentral Rolfsgatan 5   Malmö