Föräldrarna till en flicka som skadat sig på Korrebäckens förskola tog kontakt med Tillgänglighetsgruppen för att få hjälp att åtgarda ett enkelt hinder i form av en ramp in till ett av förråden på förskolan.

Marta Görtler som tillhör Stadsfastighet var på arbetsplatsbesök den 2 december och har meddelat att det som Stadsfastigheter kan göra är att lägga asfalt vid kanterna som jämnar ut rampen. Dock är det inte möjligt att göra detta i dagsläge på grund av rådande väderförhållande men det kommer att göras framåt vårkanten.