Sorgenfrids vårdcentralEntrédörrarna saknar kontrastmarkeringar runt dörrposter och markeringar i golvet vart de
automatiska dörrarna slår upp.
Ytter entredörren öppnas automatiskt ut mot gatan åt vänster när den öppnas.
Vilket försvårar för rörelsehindrade att ta sig in utan assistans. Pelare i väntrum är inte kontrastmarkerade.
Handikapptoaletterna lämnar mycket att önska.