Den 7-8 oktober 2013 var Tillgänglighetsgruppen.se i Belgien.

Vi var där i uppdrag av Skånetrafiken för att se på tillgängligheten på nya bussar som ska tas i bruk i Malmö i juni 2014.

 

Malmö Expressen är ett samarbete mellan Skånetrafiken, Malmö stad och Nobina (bussbolaget) Bussarna är 15 till antal, 24 meter långa och ska trafikera linje 5.

De ska gå med 5 minuters intervaller.

Bussarna har 4 dörrar på ena sidan och biljettautomat vid varje dörr.

 

Ur tillgänglighets perspektiv är det mesta genomtänkt.

Skånetrafiken lyssnade på våra synpunkter och tar de med i sitt fortsatta arbete.