Hej

 

Tillgänglighetsgruppen.se anmäler härmed bristfälligt utförd offentlig Handikapptoalett.

Vi har den 27 augusti 2010 undersökt Handikapptoalett på Sibbarp.

Resultatet av besöket blev bifogad rapport.

 

Vi konstaterade bland annat att larmet inte fungerade som är ytterst allvarligt på offentlig Handikapptoalett.

Vi ringde den 27/8 till den ansvarige Richard Zimsack som lovade omedelbar åtgärd men inget har hänt.

Nu är toaletten stängd den 1/10 för vintern.

 

Den Handikapptoalett vi har undersökt är en i en serie av toalettmoduler som har och skall resas i Malmö.

 

Vi kommer att lägga ut detta på vår hemsida samt

publicera Ert svar.        www.tillganglighetsgruppen.se

 

Med vänlig hälsning

GM Tillgänglighetsgruppen.se

Kristjan Gislason

 

Följande SMS erhöll jag 2010-11-16 kl.15.05

Avsändare kundcenter Malmö stad

 

"Du har gjort en anmälan till Malmö Stad som har nummer 169203 på SIBBARP

som gäller Toaletter.

Ärendet är färdigbehandlat och avslutat.

Detta påstående är felaktigt.

Samma dag som jag fick informationen från tillgänglighetsgruppen så kontrollerades larmet 

med SOS och vår entreprenör som ansvarar för byggnaden ,och systemet fungerade perfekt.

Systemet kontrollerades på samtliga byggnader på Sibbarp och alla fungerade.

 

Rickard Szymcak

Med vänlig hälsning

Malmö Stad

Gatukontoret

 
Vi återkommer när vi har testat till våren!

Tillgänglighetsgruppen