Vad gör vi?

Motsatt vad många tror är tillgängligheten i Sverige inte bra.

Tillgänglighetsgruppen.se arbetar för alla med funktionshinder.

En ökad tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning. Att förbättra tillgängligheten är ett av de centrala målen inom handikappolitiken.

Vi kollar tillgängligheten…

Vi säger vår mening…

Vi är inte arkitekter eller poliser utan vi är vanliga människor med funktionshinder som tycker att otillgänglighet är diskriminering.

Till vår hjälp har vi ett stort nätverk med specialister och tillgång till regelverk och rekommendationer när det gäller tillgänglighet

Vi jobbar helt ideellt

Givetvis får ni gärna stödja oss i vårt arbete